Harmonie Excelsior en BlikBlazers gezamenlijk de boot in

Aan de hand van een grapje van televisieprogramma Sluipschutters ontstond bij BlikBlazers het idee om met een projectmatige fanfare aan de Gemertse carnavalsoptocht deel te nemen. Echter, met een ietwat tegenvallend animo binnen het blazerscollectief zouden we er maar bekaaid vanaf gekomen zijn en zou het project waarschijnlijk tegen de klippen op gelopen zijn. Het stond dus als een paal boven water dat we het over een andere boeg moesten gooien. Er werd samenwerking met Harmonie Excelsior gezocht daar zij binnen de vereniging ruimschoots ervaring hebben met deelname aan de Gemertse carnavalsoptocht, maar ook omdat de harmonie enigszins in eenzelfde schuitje zat qua aanmeldingen.

Waar Harmonie Excelsior al sinds jaar en dag een bekende deelnemer aan de Gemertse carnavalsoptocht is en zij als vereniging geen introductie behoeft, geniet het relatief nieuwe blazerscollectief BlikBlazers minder bekendheid. BlikBlazers is een groep muzikanten uit Gemert die zich voornamelijk richt op losstaande projecten. Daarnaast wordt er op dit moment hard gewerkt aan het derde project met de bigbandformatie: de BlikBand. Bij BlikBlazers wordt er enkel in projecten gemusiceerd; en laat dat nou precies de koers zijn die de stuurlui van Harmonie Excelsior ook hebben ingezet voor de vereniging. Een samenwerking was daarmee voor de boeg!

Naast leden van Excelsior en het BlikBlazerscollectief hebben ook leden (én oud-leden) van het Groot Gemerts Dweilorkest, Of Ge Waorst Lust, Showkorps Octaaf Alaaaf en De Weavers zich aangemeld. Dat belooft een behouden vaart voor deze project FanFare!

Wie verwacht dat muziek ons heeft doen samenkomen, zit in een verkeerd vaarwater. Het is onze gedeelde interesse in alles wat met boten, zeevaart en watersport te maken heeft. Wij zijn écht van varen. Het thema van deze project FanFare raakt daarmee kant doch wal en luidt dan ook:

Wai zen FanFare!

Foto: Paul Verhees


En tot slot: de uitslag van de optocht!